megle

Oversettelser

megle, mekle

arbitrate, intercede ('meglə) , ('meklə)
verb intransitiv
forsøke å oppnå enighet mellom noen mekle i en konflikt