mens ... faktisk

Oversettelser

mens ... faktisk

whereas