mime

Oversettelser

mime

('miːmə)
verb transitiv
etterligne med kroppsspråk uten å bruke stemme, fremstille mime et yrke

mime

mime, pantomime
verb intransitiv
late som en synger Artisten mimet.