minsking av farten

Oversettelser

minsking av farten

deceleration