mobbe

Oversettelser

mobbe

bully, mob ('mɔbə)
verb transitiv
utsette for fysisk el. psykisk vold, plage bli mobbet på skolen