moralsk forpliktet

Oversettelser

moralsk forpliktet

honour bound