moralsk riktig

Oversettelser

moralsk riktig

righteous