morn

Oversettelser

morn

hallo, hello, hullo, good morning (mɔɳ)
interjeksjon
hilsen, kortform for god morgen