motmæle

Oversettelser

motmæle

objection (ˈmuːtmeːlə)
substantiv nøytrum entall/singular
innvending
ta til motmæle - protestere ta til motmæle mot kritikken