mottak

Oversettelser

mottak

take ('muːtɑːk)
substantiv nøytrum
sted hvor man tar i mot noe(n) asylmottak postmottak