motvilje

Oversettelser

motvilje

aversion, antipathy, dislike, repugnance ('muːtʋiljə)
substantiv maskulin
en negativ holdning overfor noe(n), ulyst motvilje mot forandringer