næringsmiddel

Oversettelser

næringsmiddel

foodstuff, nutrient