nautisk

Oversettelser

nautisk

nautical ('næʉtɪsk)
adjektiv
som gjelder sjøfart nautisk utdannelse
nautisk mil - lengemål brukt på sjøen, tilsvarer 1852 meter