nei

Oversettelser

nei

(næj)
substantiv nøytrum
nektende svar, avslag stemme 'nei' til forslaget

nei

no, come, come!neinόχιнет (næj)
interjeksjon
uttrykk for at man nekter/avviser/avslår/protesterer/resignerer Nei takk! Nei, det stemmer ikke.