opportunisme


Søk relatert til opportunisme: opportunist
Oversettelser

opportunisme

opportunism