oppstyr

Oversettelser

oppstyr

commotion, fuss, splutter, uproarGedöns ('ɔpstyːɾ)
substantiv nøytrum entall/singular
forvirret uro, oppstuss lage oppstyr med sine uttalelser