over ens økonomiske evne

Oversettelser

over ens økonomiske evne

beyond one's means