på æresord

Oversettelser

på æresord

on one's honour