på betingelse av

Oversettelser

på betingelse av

on condition that