på liknende måte

Oversettelser

på liknende måte

similarly