på siste verset

Oversettelser

på siste verset

on one's last legs