passelig

Oversettelser

passelig

convenient ('pɑsəlɪ)
adjektiv
passe en passelig stor porsjon