patriark

Søk relatert til patriark: matriark
Oversettelser