patriark


Søk relatert til patriark: matriark
Oversettelser