person som byr

Oversettelser

person som byr

bidder