personifisere

Søk relatert til personifisere: allegori, allusjon, metafor, oversetter
Oversettelser

personifisere

personify