protokollført

Oversettelser

protokollført

on record