psykisk

Oversettelser

psykisk

emotional, psychic ('(p)sykɪsk)
adjektiv
som gjelder sjelelivet fysisk og psykisk helse