psykisk hemming

Oversettelser

psykisk hemming

retardation