resonnering

Oversettelser

resonnering

reasoning