rett og rimelig

Oversettelser

rett og rimelig

equitable