revisor

Oversettelser

revisor

auditor, accountantمُراجِع الـحِسَاباتauditorrevisorWirtschaftsprüferορκωτός λογιστήςauditortilintarkastajaauditeurrevizorrevisore dei conti会計監査人감사관accountantaudytorauditorаудиторrevisorผู้สอบบัญชีdenetçikiểm toán viên审计员 (ɾə'ʋiːsuɾ)
substantiv maskulin
person som reviderer regnskap jobbe som revisor