rosenkrans

Oversettelser

rosenkrans

rosary

rosenkrans

rosaire