samfunnsøkonomi

Oversettelser

samfunnsøkonomi

economy