samfunnsøkonomisk

Oversettelser

samfunnsøkonomisk

economic