samfunnsfiendtlig

Oversettelser

samfunnsfiendtlig

antisocial