samfunnsnyttig

Oversettelser

samfunnsnyttig

public-spirited