samhold

Oversettelser

samhold

concord ('sɑmhɔl)
substantiv nøytrum entall/singular
sterk relasjon innad i et fellesskap Det var godt samhold blant studentene.