sekretær som skriver etter diktafon

Oversettelser

sekretær som skriver etter diktafon

audio-typist