selvoppofrelse

Oversettelser

selvoppofrelse

self-sacrifice