sensor

Oversettelser

sensor

censor, examinerفاحِصzkoušejícíeksaminatorPrüferεξεταστήςexaminadorkuulustelijaexaminateurispitivačesaminatore試験官시험관examinatoregzaminatorexaminadorэкзаменаторundersökareผู้ตรวจสอบsınav görevlisigiám khảo主考者 ('sensuɾ)
substantiv maskulin
1. sakkyndig som bedømmer eksamensoppgaver få tilbakemelding fra sensor
2. instrument for registrering varmesensor