sette ned til det halve

Oversettelser

sette ned til det halve

halve