sette sitt preg på

Oversettelser

sette sitt preg på

leave/make one's mark