skattepliktig

Oversettelser

skattepliktig

taxable