skille ut materie

Oversettelser

skille ut materie

fester