skjærende blikk

Oversettelser

skjærende blikk

glare