skrøpelig gjenstand

Oversettelser

skrøpelig gjenstand

breakable