skremme bort

Oversettelser

skremme bort

scare away/off