skuls

Oversettelser

skuls

quits (skʉls)
adjektiv
være/bli skuls - ikke skylde hverandre noe Hvis jeg gir deg hundre kroner er vi skuls.