skyve slåen for døra

Oversettelser

skyve slåen for døra

bolt