slik

Oversettelser

slik

(ʃliːk)
pronomen
av en viss type, sånn Slike øyeblikk er sjeldne.

slik

so, suchجِداً, كَهَذا, وَهَكَذَاaby, tak, takovýså, sådan, sådannedamit, so, solcherτέτοιος, τόσο, ώστεasí, de manera que, tal, tanjotta, sellainenpour, si, telkako, takav, takocome, perciò, simile, tale・・・するために, そのような, そんなに그래서, 그런, 그렇게zodat, zoiets, zulk, zulketak, takiportanto, tal, tãoпоэтому, такой, тому подобныйså, sådanเช่นนั้น, เช่นนี้, เพื่อว่า, อย่างมากböyle, böylesine, öyle kinhư loại đó, như thế này, vì vậy, vô cùng同样, 这样, 这样的, 那样
adverb
på en viss måte, sånn Vi pleier å gjøre det slik.